STREPITOSA META PER GIANMARCO LUCCHESI: IL TALLONATORE SCUOLA LIONS INGAGGIATO DAL BENETTON